Hard selvransakelse i kommunen

Ledelsen og særlig kommunaldirektør Kjell Arvid Berland fårgjennomgå i en rapport om den største av avdelingene i Stavangerkommune: Oppvekst og levekår.