Rv 44 skal bli mer trafikkvennlig i sør

Innen et par år vil Vegvesenet ha utbedret trafikkfarlige partier på rv 44 mellom Hauge og Åna-Sira.