Vurderer «virtuell light»

I kjølvannet av det havarerte prosjektet «Virtuell Kommune» skal topplederne i Ryfylke nå finne ut om de ønsker og trenger IT-basert samarbeid.