Russen vil holde russen i ørene

Fylkesdirektøren for opplæring, Magne Nesvik, er godt fornøyd medat russen og rektorer er blitt enige om felles reaksjonsmønster mothærverk.