- Riv verneverdige bygg i Daleveien

Planen for i overkant av 40 leiligheter i Daleveien 25, den gamle Polaris-tomta, bør godkjennes, mener byplansjef Jan A. Bekkeheien. Forutsetningen er at utbyggerne Partner Eiendom gjør endringene kommunen ber om. Byplansjefen mener leilighetene bør bygges i to husgrupper hvor hver har seks bygninger.