Geolog: Farlig å åpne veien Byrkjedal-Veen

Store partier av riksvei 503 mellom Byrkjedal og Veen blir av eksperter karakterisert som «veldig rasfarlig».