Kulturhuset viktig for byutviklingen

Kulturhuset har gitt sentrum et skikkelig løft. Og nå er det å håpe på at planer som allerede eksisterer for videreutvikling i Vågen, med blant annet ny videregående skole, kan bli realisert innen rimelig tid.