Kommunen lukter på Lysebygget

Opplæringsavdelingen og PP-tjenesten skulle etter planen flytte fra rådhuset til leide lokaler i Vågen, men kommunen har stoppet forberedelsene. I stedet blir det vurdert å leie Lyses administrasjonsbygg i Hoveveien.