Byggestart i august

SULDAL: Med Sand Handelslag sitt ja til å bli største leigetakar i sentrumsbygget, er prosjektet eit viktig skritt nærare gjennomføring.