To skoler er blitt en

Stavanger maritime videregående skole og Stavanger tekniske fagskole er fusjonert til Stavanger maritime tekniske fagskole.