Hvor blir smøret av?

Bønder lager smør på garden, men du får ikke kjøpe godsakene. Årlig dumper Tine 13 tonn smør på destruksjonsanlegget på Grødaland i Hå. Her blir det grisefór.