AS Betong flytter til Gjesdal

AS Betong har vært hjørnesteinsbedrift i Sandnes siden 1937. Nå kan dagene telles ned. Om noen år er elementfabrikken etablert i Gjesdal.