22,5 millioner for ny kloakk til Eiganes-boliger

Kommunen får en ekstraregning på 22,5 millioner for å ruste opp avløpsnettet på Eiganes i forbindelse med utbyggingen av stadion-området.