Slik vil han skape Nye Stavanger

Det er ikke slik at Finnøy og Rennesøy skal innlemmes i Stavanger. Vi skal skape en ny felles kommune. Både de som jobber i Stavanger, Rennesøy og Finnøy må være forberedt på endringer, sier Per Kristian Vareide som leder arbeidet med sammenslåingen.

Stavangers rådmann Per Kristian Vareide fotografert på toppen av rådhuset i Stavanger .Herfra kan du skimte Rennesøy og Finnøy i bakgrunnen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

1. januar 2020 er Stavanger, Finnøy og Rennesøy blitt til en kommune. Kommunen skal hete Stavanger og blir landets fjerde største. Snautt 10 000 mennesker jobber i dag i de tre kommunene: 9 000 i Stavanger, 470 i Rennesøy og 312 i Finnøy.

«Ingen ansatte blir sagt opp som direkte følge av kommunesammenslåingen», slås det fast i en omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og ansatte i de tre kommunene.

Men, flere kommer til å bli overtallige:

– Vi får ikke overtallige blant de som gjør jobben ute på sykehjem, skoler, barnehager osv. Det gjelder i kommuneadmnistrasjonen, særlig i toppledelsen og sentrale staber, sier Vareide.

For den nye kommunen kan selvsagt ikke ha tre rådmenn, tre skolesjefer, tre barnehagesjefer osv. Vareide anslår at det vil være snakk om 20–30 sjefer som må over i annen jobb.

– Hvor blir det da av innsparingsgevinsten hvis alle fortsatt skal ha jobb?

– Effektiviseringen skjer med naturlig avgang, folk går av med pensjon osv. Årlig slutter nesten like mange i Stavanger kommune som der er ansatte i Finnøy kommune, svarer Vareide.

Mektige Vareide

Stavangerrådmannen skal være rådmann i Nye Stavanger. Han leder også det administrative arbeidet med sammenslåingen. Arbeidet er så omfattende at han skal bruke halvparten av sin tid på dette framover. Men det skal han ikke gjøre fra toppen av Rådhuset i Stavanger. Snart skal han flytte inn på Sølvberget i Stavanger sentrum sammen med en håndfull medarbeidere. Den første som skal ansattes, er en prosjektkoordinator. Vareide bestemmer hvem.

Det kan se ut som et kart over Nye Stavanger, men det er et maleri.

Ny toppledelse

Det første Vareide vil ha avklart, er den nye toppledelsen i Nye Stavanger.

– Først når det er gjort, kan vi få på plass resten av organisasjonen og legge en bemanningsplan, sier Vareide som tar sikte på å legge fram et forslag til politikerne i Fellesnemnda før året er slutt.

Fellesnemnda består av politikerne i formannskapene i Stavanger (19), Rennesøy (7) og Finnøy (7 av de 9 i formannskapet). Nemnda ledes av Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og Jostein Eiane (Krf) som er varaordfører i Rennesøy.

Det politikerne skal være med å bestemme, er hvor mange som skal sitte i toppledelsen og hvilke funksjoner det er snakk om. Hvem som skal ha stillingene, skal Vareide bestemme selv.

Utenom rådmann har Stavanger nå direktører for følgende felt: Oppvekst, levekår, kultur og næring, samfunnsutvikling, teknisk, pluss to stabsdirektører (for økonomi, personal, arkiv, regnskap osv), en for strategi- og virksomhetsutvikling og en for fellestjenester.

Les også

Haarr blir direktør for oppvekst, Fosse for levekår

Les også

Haarr blir ikke oppvekstdirektør som tidligere bestemt

– Siden dette er en ny organisering i Stavanger, regner jeg med at du har tenkt framover, altså at det er slik du vil ha det i den nye kommunen?

– Det er det jeg må få avklart. Det skal mye til at det ikke vil fungere også for Nye Stavanger, svarer Vareide.

– Hvor mange i den nye ledergruppa bør være fra Finnøy og Rennesøy?

– Det er viktig at noen har kompetanse på Finnøy og Rennesøy. Det vil være feil om alle er fra Stavanger. Men hovedprinsippet må være kvalifikasjoner. Så må jeg sette sammen en ledergruppe som dekker helheten, både faglig og erfaringsmessig, svarer Vareide. Det sier han skal skje «så fort som mulig der det er hensiktsmessig».

Neste nivå - skolesjef, barnehagesjef, helsesjef, byplansjef, kultursjef, osv vil han jobbe for å få klar før sommeren.

-Stavanger må se i øynene at det kan bli endringer også for dem som jobber i Stavanger, ikke bare for de i Finnøy og Rennesøy.

– Nytt og bedre

– Rådhuset i den nye kommunen skal ligge i Stavanger. Betyr det at de som jobber på rådhuset i Finnøy og Rennesøy skal flyttes til byen?

– Det har vi ikke svar på i dag. Skal vi ta ut gevinster, kan vi ikke tviholde på at alt skal se ut i framtiden slik som det er i dag. Målet er å bli en bedre kommune på vegne av våre innbyggere. Vi har nå en unik mulighet til å gjøre det på en nye og bedre måte. Hvis vi skal gjøre det på samme måte, hvordan kan vi da bli ny og bedre? Stavanger må se i øynene at det kan bli endringer også for dem som jobber i Stavanger, ikke bare for dem i Finnøy og Rennesøy.

Finnøy og særlig Rennesøy presser på for å få avklart hvor funksjoner og arbeidsplasser skal være. En grunn til at Rennesøy vil ha svar på det, er at de lurer på hvor stor plass de trenger til nybygget på Vikevåg. Men Vareide mener det er minst ett år for tidlig å svare på det nå:

Det vil helt åpenbart være oppgaver som nå er i alle tre kommunene, som kan samles i Finnøy og Rennesøy. Her vil bli endringer for folk som i dag jobber i alle tre kommunene.

– Utgangspunktet må være hva som er best mulig for innbyggerne. Det innbyggerne trenger å ha nært seg, må være nært, så som skoler, barnehager, sykehjem og noen typer servicefunksjoner. Hensyn to: vi skal hente ut økonomiske stordriftsfordeler der vi kan gjøre det. Hensyn tre: Vi skal la hensiktsmessige arbeidsplasser og fagmiljøer. Konsekvensen av de to siste trenger ikke bety at alt må være i Stavanger. Det vil helt åpenbart være oppgaver som nå er i alle tre kommunene, som kan samles i Finnøy og Rennesøy. Her vil bli endringer for folk som i dag jobber i alle tre kommunene, understreker Vareide.

Til øyriket en dag i uka

Den nye kommunen får ca 141.000 innbyggere samlet - Stavanger har i dag 133. 000 innbyggere, Rennesøy 4.900 og Finnøy 3,200. Kommunen får et areal på ca 241 km2 fordelt på 37 øyer.

– Hvor godt kjenner du Finnøy og Rennesøy?

– Ikke veldig godt Bare gjennom dette arbeidet, svarer Vareide.

– Har du vært rundt omkring og sett deg om?

– Jeg har bare vært på møter. Jeg har ikke vært på alle øyene nei, jeg har knapt nok vært på alle øyene i Stavanger. Min plan framover er at jeg skal være en dag i uka enten på Finnøy eller Rennesøy, sier Vareide.

Publisert: