Arkitekten bak ble utestengt i sluttspurten for ny bydel på Bryne

For å komme i mål med det største private utbyggingsprosjektet i Bryne sentrum, har kommunen selv tegnet det om slik at det nå kan godkjennes av politikerne. Men uten at arkitekten bak fikk være med.

Publisert: Publisert:

Slik tegnet arkitekten Meierigården i to til åtte etasjer. Kommunen legger nå fram en plan i fire til åtte etasjer som kan gi to ekstra etasjer over de to laveste byggene til høyre, ut mot veien. Også det første grønne området mellom byggene er fargelagt for boliger på kommunens nye kart. Foto: Link Arkitektur AS

  • Geir Sveen
    Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Dette er dypt tragisk. Mer kan jeg ikke si, sier prosjektleder i Link Arkitektur AS, Liv-Kristine Rud til Aftenbladet.

I en periode på over fire år har hun i detalj planlagt en ny bydel med rundt 100 leiligheter og næring - i fire bygg på opp til åtte etasjer på grunnen etter meieriet midt i sentrum, der også meieripipa skal bli stående som et minne om eiendommen som skapte byen på Jæren.

Liv-Kristine Rud. Foto: Ukjent

- Vi skal sette en ny standard for den videre utviklingen av Bryne. Det vil vi gjøre med kvalitet og spenstig design tilpasset en by i vekst, lød det friskt fra prosjektlederen da utbyggingen første gang ble presentert i Aftenbladet.

LES OGSÅ:

Se opp, se nye Bryne

Først nå sendes planen ut til endelig behandling etter at den fire ganger har vært klar for andre gangs behandling. Men nå skjer det med nye streker, laget av planavdelingen i kommunen.

Utbygger - som er SV betong alene etter at Aton/Kjell Madland solgte seg ut av den sentrale eiendommen - har sagt seg enig med kommunen om saksgangen. Dermed har arkitektens oppdragsgiver også akseptert at kommunen setter sitt konkrete avtrykk på planen. Frykten var at prosjektet ble utsatt.

– Og da har jeg vel ikke lov til å si mer, tenker Liv-Kristine Rud, som tidligere var plansjef nettopp i Time.

Meierigården, til venstre, får en eksponert og sentral plassering. Her vist sammen med et av forslagene til Rom eiendom for boliger og hotell på Bryne stasjon, til høyre. Foto: Link- Arkitektur AS

– Vi ble utestengt

Hun ble likevel invitert til et dialogmøte med kommunen 13. mars etter at plandelingen hadde gjort sine endringer og i referatet fra møtet gir hun tydelig uttrykk for hva hun mener om prosessen.

Det slås fast at både utbygger og arkitekt har vært utestengt fra prosjekteringsrommet. De har heller ikke mottatt informasjon underveis.

Kommunens fagleder presiserte at materialet er endret for at planen kunne sluttbehandles, men at arkitektur og utforming ikke har vært en del av dette arbeidet.

- Dette er vi sterkt uenig i. Endringene er ikke «bare tekniske», men medfører fundamentale endringer på arkitekturen og utendørsanlegget. Hovedgrepene er således endret i forhold til det som ble godkjent ved politisk førstegangsbehandling, skriver arkitekten i referatet.

Kommunen la inn to ekstra etasjer

Hun reagerer særlig på at nedtrappingen av bebyggelsen er fjernet fra både blokk en og to.

«Dette er et viktig arkitektonisk virkemiddel for tilpasning mot Saronsbraatet og nabobebyggelsen, og er et av de bærende prinsippene i planen.»

Det betyr at det ut mot naboene og gata i vest ikke blir to etasjer med park på toppen - før blokkene stiger i terrasser opp til åtte etasjer.

Nå kan det bli fire etasjer mot gata. Dermed blir kvartalet trangere og et grønt atrium mellom blokkene er tatt bort, viser kartene.

Rådmannen: -Arkitektens plan er bedre

I innstillingen peker også rådmannen på at planen fra arkitekten ga et mer gjennomarbeidet arkitektonisk uttrykk, med blant annet bevisst nedtrapping av bebyggelse. Samtidig medførte tilkomst for brannbil, rømning og høyder i sentrumsplanen krav om endring.

Kravet i sentrumsplanen er at 40 prosent kan bebygges med inntil 8 etasjer og 60 prosent med inntil 4 etasjer. Her var fordelingen fra arkitekten 80–20.

– Det vi har laget, er et volumstudie som viser hvordan dette kravet kan innfris. Utbygger står selvsagt fritt til å trappe ned til to etasjer, forklarer saksbehandler Henrik Iversen.

Området er en viktig del av industrihistorien og silhuetten til Bryne. Både det gjenværende meieribygget (t.h.) og teglpipen fra 1898 skal bli stående.

Samme område slik det ligger nå. Kinoen kommer i torgsenteret til høyre på bildet. Foto: Geir Sveen

Men også grøntområdet og hovedtrappa med amfi er redusert. Dette er gjort blant annet for tilkomst for brannbil, noe arkitekten mener kunne blitt løst med litt asfalt. Problemet var et kummelukk som lå 60 cm for lavt for veien.

Arkitekten: - Vanskelig å forstå

– Viktige kvaliteter som har ligget som grunnleggende verdier i planen gjennom den fire år lange prosessen, er nå fjernet. Vi kan ikke se nødvendigheten av dette. Tilkomst for kjøretøy kan enkelt løses i innsendt planforslag, og arkitektur og utendørsanlegg kan beholdes slik det ble tegnet, skriver arkitekten.

Hun mener det nå er vanskelig, selv for en
arkitekt som kjenner planen meget godt, å forstå konsekvensene av planavdelingens forslag.

– Langt vanskeligere må det være for en uten spesialinnsikt å sette seg inn i det som her presenteres, skriver arkitekten i referatet.

Dagens gangbru mellom Meierikvartalet og Bryne torgsenter skal bort for å bygge Meierigården på den gamle meieritomta på Bryne. Foto: Geir Sveen

Kommunen: - Måtte rette avvik

Kommunalsjef Bjørn Meling sier at kommunen hjalp til slik at utbyggingen ble tilpasset den nye sentrumsplanen. Dette skjedde også etter ønske fra utbyggeren.

Bakgrunnen var at det endelige planforslaget til Link-Arkitektur fra 30.11.2016 fortsatt hadde mange avvik: Det gjaldt blant annet byggehøyder, brannsikringstiltak, veinivå for innkjøring for brannbil og illustrasjoner som ikke var oppdaterte.

– Basert på disse «funnene», der flere er gjengangere, ble det avtalt at vi skulle oppdaterte/justerte planforslaget så raskt som mulig, forklarer Bjørn Meling.

Nå kommer detaljreguleringen opp i lokal utvikling 6. april - med innstilling om at kommunen godkjenner planen - med de siste justeringene gjort av kommunens selv.

Men i innstillingen gjør rådmannen politikerne oppmerksom på «at endelig utforming og arkitektonisk kvalitet ikke foreligger».

Det er samme eiendom som skal huse Jærens nye kino, men det blir over Meierigata - i lokalene etter dagens tomme kjøpesenter på torget.

LES OGSÅ:

To tårn tett i tett må finne ny toneBrynes høyeste boligblokk fikk jaNy kino skal løfte Bryne
Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Eigersund: Omstridt rådmann går av

  2. Gutt i 10-årsalderen skadet da sykkelen kolliderte med bil på Tasta

  3. Minimalt med innsyn, maksimal utsikt: Da vennene skulle selge huset sitt, slo familien til

  4. Politikerne reddet bygdeskolen - 89 elever slipper å reise til Bryne

  5. Stenger Lauvvik ferjekai

  6. Denne hytta i Ryfylke ble solgt for drøyt 9 millioner: – Vi hadde ikke fått korona-effekten uten Ryfast

  1. Link Arkitektur
  2. Bryne
  3. Kino
  4. Arkitektur
  5. Jæren