Stortingskandidat slakter «absurde planer» om Rogfast og ferjefri E39

Egentlig helt absurd med Rogfast og ferjefri E39 når trafikkveksten inn til Stavanger ikke skal tas av biler, mener miljøpolitiker.

Anna Kvam, 1. kandidat for MDG Rogaland og talsperson for Grønn ungdom, er ikke nådig i sine klimavurderinger av Nasjonal transportplan (NTP).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Regjeringen durer videre på med planene om ferjefri E39 og Rogfast. Det er egentlig helt absurd gitt at trafikkveksten inn til Stavanger ikke skal tas av biler. Å legge ned ferjesambandene, bygge ny tunnel og forutsette vekst i biltrafikk er alt sammen stikk i strid med klimaforliket.

Det uttaler Anna Kvam til Aftenbladet.

Hun er 1. kandidat for MDG Rogaland og talsperson for Grønn ungdom. Kvam er ikke nådig dagen etter lanseringen av regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP), som Venstre og KrF slutter seg til.

Onsdag fikk Stortinget forslaget fra regjeringen om Rogfast. I tillegg beholdes visjonen om ferjefri E39, men nå uten å datofeste når det skal være realisert.

– Det mest betenkelige med denne planen er at den ikke kommer sammen med et klimaregnskap. Når regjeringen har forpliktet seg til å kutte masse utslipp i transportsektoren, er det åpenbart at NTP burde komme med en fullverdig oversikt hvor hvordan hvert enkelt av prosjektene stemmer overens med våre klimamål, sier hun.

Les også

Rådmannen om Rogfast: – Kvitsøy blir aldri det same

Les også

Regjeringen om Rogfast: Stor usikkerhet om kostnad, vesentlig høyere bompriser

Les også

Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer E39-etappe «585 år før skjema»

Ketil Solvik-Olsen (Frp) var forberedt på kritikk fra opposisjonen da han presenterte Nasjonal transportplan i Oslo onsdag.

– Venstresiden vil sutre og klage

Aftenbladet har tidligere skrevet om beregninger som viser at Rogfast gir CO2-kutt - selv med økt trafikk.

Til Aftenbladet sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) dette på spørsmål om hvorfor det ikke er et eget CO2-regnskap for NTP.

– Det er et regnskap på utslippene fra biltrafikken, og det er henvisning til perspektivmeldingen. Jeg tror det er realitisk, og jeg tror folk det er offensivt, når vi tror at elbilsalget bare vil øke kraftig, sier Solvik-Olsen.

I perspektivmeldingen heter det at utslippene fra veitrafikken antas å synke fra 10,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, til 9,7 millioner tonn CO2 i 2020 og 8,4 millioner tonn CO2 i 2030.

– Hvorfor er det «bare» et CO2-regnskap for biltrafikk?

– Vi skisserer hva som skal skje med bussparken, med hydrogen- og elferjer, biodrivstoff, innen luftfart og så videre. Vi bygger ut massivt innen jernbane. Vi skal gjøre ting slik at flere velger kollektiv foran bil. Kollektivsatsingen i byene vil gjøre at flere vil parkere bilen, sier Solvik-Olsen.

– Jeg tipper venstresiden vil sutre og klage over at dette ikke er en grønn nok NTP. Samtidig overgår vi dem både på buss, byutvikling, jernbane, elektrofisering, hydrogen, teknologimilliard, utvikling, gang, sykkelveier og så videre. Jeg tar gjerne en debatt med hvem som helst om hvem som har de beste virkemidlene, sier han.

Les også

Sjekk listen: Dette får Rogaland i Nasjonal transportplan (NTP)

Les også

Ellevill Rogfast-strid kan gi mer bompenger

Les også

Anna Kvam (MDG): Søviknes snakker usant om olje og klima

Etterlyser Ålgårdbanen

Kvam i MDG forstår ikke «hvordan i all verden» denne planen reflekterer målsettinger i klimapolitikken.

– I NTP er det nå foreslått hundrevis av kilometer med ny motorvei på strekninger hvor alternativer finnes. Hvordan skal vi da ta trafikkveksten gjennom kollektivtransport? spør hun.

– Jeg syns det er skuffende at Ålgårdbanen ikke er nevnt i planen og at bevilgningene til utbygging av dobbeltspor mellom Nærbø og Sandnes er skjøvet så langt fram i tid at det nærmest bare er skrift i sand. Det blir ikke klimarevolusjon i Rogaland av dette, uttaler hun.

Kvam understreker at Norge er forpliktet til å kutte 40 prosent utslipp fra transportsektoren innen 2030.

– Vi er ikke i nærheten av å ha begynt jobben, konstaterer MDG-toppen, som ikke skjønner hvordan trafikkveksten i storbyområdene skal tas med andre transportformer enn privatbil når det legges opp til en massiv veisatsing de neste 12 årene.

Bellona-kritikk

Bellona skriver i en pressemelding at de er skuffet over mangelen på miljøvirkemidler i Nasjonal Transportplan.

– Planen beskriver bare de ordningene som finnes i dag, og hva Enova har gjort de siste par årene. Det tar oss ikke nærmere målet om halverte transportutslipp om 12 år, uttaler Bellona-leder Frederic Hauge.

Han har kjempet for å se NTP i sammenheng med Norges klimaforpliktelser overfor EU, og derfor strekke seg fram til 2029. Bellona konstaterer at de har fått gjennomslag for dette og at fagetatene legger til grunn at transportutslippene skal halveres i planperioden.

– Målene er gode. Derfor er det ekstra skuffende at planen ikke viser hvordan vi skal nå dem. NTP sier ikke noe om hvordan man skal få nok ladestasjoner til elbiler, hvordan busser og varebiler skal bli utslippsfrie eller hvordan havnene våre skal få landstrøm. Alt dette overlates alt dette til Enova, men uten nye instrukser eller friske penger, uttaler Hauge.

– Denne planen varer helt fram til vi skal ha oppfylt klimamålene i EU i 2030. Mesteparten av kuttene må skje i transportsektoren. Likevel viser planen overhodet ikke hvordan vi skal gjøre det. Dette er rett og slett ikke en miljøplan.

Les også

Vi får ikke Norges beste kollektivtilbud med en infrastruktur som legger opp til at alle skal parkere

Les også

CO2-utslipp uendret på tredje året

Les også

Vi er nødt til å slutte å kalle norsk olje «klimavennlig»

CO2-kutt

Solvik-Olsen mener NTP legger til rette for utslippskutt. Transportsektoren står for rundt en tredel av utslippene i Norge, i alt 15,6 millioner tonn CO2. Utslipp fra veitrafikk står for den største andelen, ifølge NTB.

På pressekonferansen onsdag fikk han spørsmål om hvor mange tonn CO2 som er kuttet i planen og om det er nok til at Norge oppfyller forpliktelsene i Parisavtalen.

– Vi ser for oss en reduksjon i CO2-utslipp fra bilparken på 2 millioner tonn i året, fra 10 millioner tonn i dag til cirka 8 millioner tonn, svarte han.

Men dersom bilparken skiftes ut raskere, kan utslippene kuttes til 4 millioner tonn i løpet av de neste tolv årene, framholder han.

– Da har du altså mer enn innfridd Paris-forpliktelsene, sa statsråden.

Ønsker flere ladestasjoner

Zero mener regjeringen setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøyer, men savner planer og penger for å få på plass flere ladestasjoner.

– Tilgang til lading langs hele veinettet i hele landet er helt sentralt for at folk skal skifte til elbil, sier Zero-leder Marius Holm til NTB.

Norsk elbilforening har beregnet at det er behov for 3.000 hurtigladere og investeringer på 1 milliard kroner i året til utbygging av lading fram til 2020.

– Regjeringen lener seg på at marked og teknologi skal løse dette på egen hånd. Det er en svært dårlig plan, sier foreningens kommunikasjonsleder Petter Haugneland.

Naturvernforbundet peker på at planen inneholder betydelig med statlige penger til kollektivsatsing i de større byene, mer til sykkelveier og satsing på godstransport på jernbane. Likevel er det ikke nok, synes forbundet.

– Ole Brumm har tydeligvis vært engasjert som konsulent i arbeidet med denne planen, sier forbundsleder Silje Ask Lundberg.

– Denne Ole Brumm-politikken med å si ja takk til både motorvei og jernbane, viser en manglende prioriteringsevne for klimavennlig transport, sier leder i Natur og Ungdom, Ingrid Skjoldvær.

Publisert: