Moe får ikkje gard i Suldal

Eirik Moe får ikkje overta gard nummer tre i Suldal. Det har fylkeslandbruksstyret vedteke i dag.