• Roger Renberg

- En helserisiko for de ansatte

Akutt pengemangel gjør at ansatte på Universitetet slår alarm. — Situasjonen er fortvilet, sier institutt-leder Marie Smith- Solbakken.