• Dette vil sette universitetene og høyskolene i stand til å tilby bedre undervisning og skaffe et økt handlingsrom for bedre forsking, sier Tora Aasland.

6 millioner til UiS