Eieåne kan få overbygd bru

Dingsebrua er kun et gammelt minne. Nå kan Eieåne få ei ny bru, ei vakker trebru mellom sine bredder i byen.