• Heidi Hjorteland Wigestrand

Gjerde sette jordbær-rekord