• Jæren tingrett kom til at det Finanssenteret AS kalte «formidlingshonorar» dekket av selgeren Haukelifjell Utvikling AS, ikke var i strid med dagjeldende lov om eiendomsmegling.

Spekulant tapte mot Finanssenteret

I løpet av 15 minutter lot en dreven eiendomsspekulant fra Kristiansand seg overtale til en påstått «gullkantet» investering på Haukelifjell. Så kom finanskrisen.