• For få føtter: SUS mangler sommervikarer. Jarle Aasland

SUS mangler sommervikarer

Svarene fra avdeling etter avdeling på sykehuset er det samme: — Vi har ikke nok vikarer.