• Heidi Hjorteland

Stor ståhei for Rasmus Løland

Suldal står denne veka på ende for å minnast forfattaren Rasmus Løland som døydde for 100 år sidan i år.