Fylket avventer klagebehandling

Rogaland fylkeskommune mener det ikke er gjort noe feil ved å velge Nor Engros Emballasje Vest AS som leverandør av renholdsprodukter.