• Blant 38.000 elever fra 3. klasse på videregående til 5. klasse på barneskolen, sier 5000 elever at de ikke gleder seg å gå på skolen. (Illustrasjonsfoto) Anders Fehn

Over 1000 elever mistrives på skolen

Av drøyt 38.000 elever som gjennomførte elevundersøkelsen i Rogaland, svarer over 5000 at de ikke gleder seg til å gå på skolen. I samme undersøkelse kommer det også frem at 1 av 7 elever er misfornøyde med skolearbeidet.