• Dato og årstall er rett. 8. mars 1978. Men byen er feil. Dette er 8. marstoget i Stavanger.

Jeg er feminist

Jeg trodde steinaldermennene var døde, men de sov bare. Nå er de igjen på vei ut av sine huler og vi må alle opp på barrikadene for å drive dem tilbake.