• Atle Simonsen (Frp) synes det var pinglete av Høyre å stemme mot hans forslag om å innføre skriftlige tilbakemeldinger som fast ordning i barneskolen. Jonas Haarr Friestad

- Pinglete! Frp håner Høyre i skoledebatt

Atle Simonsen (Frp) angriper Høyre i Stavanger for å lide av beslutningsvegring. Truls D. Dydland (Rødt) frykter snikinnføring av karakterer i barneskolen.