– Folk forstår betre kor viktige bøndene er

Leiar i Rogaland Bondelag, Ole Johan Vierdal, meiner bøndene har ei stigande stjerne blant folk flest. Folk forstår igjen betre kor viktig det er med nasjonal matproduksjon.