Høyesterett ga ung raner fengselsstraff

Den 19 år gamle raneren slapp med samfunnsstraff i både tingretten og lagmannsretten. Høyesterett var ikke enig.