• Arnstein Kalvig Sola og Per Vanvik har kommet fra andre gravlunder for å hjelpe til med oppryddingsarbeidet. Mari Løvås

Dugnad for å reise gravstøtter

Arbeidere fra flere gravlunder i Stavanger jobber på dugnad for å rette opp gravstøttene som ble veltet natt til onsdag.