Færre ledere i Sirdal

Rådmann pluss fem etatsjefer var i meste laget. Nå framstår kraftbygda Sirdal litt slankere, med «bare» tre toppledere: