Asylsøkere nektes småjobber

Ledelsen ved Sana asylmottak var i god tro. Men formidling av småjobber til 50 kroner kan være ulovlig.