Religiøs strid om familievern

Kirken driver alle de tre familievernkontorene i Rogaland. KrF ønsker ikke uten videre at et fjerde skal opprettes uten kristen forankring.