Enklare veg til vedtak

Frå neste val av er dagens formannskap i Gjesdal historie på meir enn ein måte. Politikarane har vedtatt å endra og forenkla si eiga organisering. Målet er å gjera kommunestyret til det viktigaste politiske organet i kommunen. Politikarane ønskjer dessutan å fjerna sektortenking og gjera den politiske prosessen meir rasjonell og effektiv.