Skal Gjesdal utraderes?

Fremskrittspartiet i Gjesdal ber ordfører Olaug V. Bollestad, KrF, fremme en sak som vurderer om Gjesdal skal slå seg sammen med andre kommuner.