• Kan det ligge papirer eller annet avfall i denne haugen som kan identifisere miljøsynderne? Anders Minge

Er dette søppelet ditt?

I dette søppelberget håper renovasjonsfolkene å finne spor som kan identifisere miljøsynderen. I så fall må han ta regningen for opprydningen.