Sluker kamelar og øl i bupliktsaka

Fleirtalspartia i Finnøy har slukt kamelar for å halda saman fram til det viktige bupliktmøtet 29. april.