• Cornelius Munkvik

Skoler sliter med gammelt utstyr

De yrkesfaglige skolene i Rogaland får på langt nær de pengene de trenger for å kunne gi elevene opplæring på moderne maskiner.