Klepp sa ja til en viss tomterabatt

43 attraktive tomter på Orstadforen skal selges under markedspris, men ikke så billig som Klepp-rådmannen opprinnelig foreslo.