• Knujt S. Vincfallet

Voksne sjeler i sunne legemer

Skipper Worse har krympet dørstokkmila for alle i Stavanger over 60 år. I prosjektet 60+ tilbys organisert trening gratis for alle byens seniorborgere.