100 mink er savnet

Under 100 tammink fra det nedblåste fjøset i Hjelmeland er ennå på frifot.