E 134 via Nesflaten?

Skulle Vegvesenet sitt traséalternativ for E 134 via Nesflaten bli vald, vil ein nesten kunna kjøra rake vegen Nesflaten-Haukeli— grend.