Ingen vil ønske nye studenter velkommen

Nye studenter kan bli møtt med en kald skulder når de begynner på universitetet i Stavanger i 2009. Ingen av de 8263 studentene på UiS vil lede fadderarrangementet.