Kolliderte og stakk av

Fyllekjøreren rømte til Sola, der ordensmakten var på vakt.