– Lås dørene og hald augene opne

Ein tjuv har i løpet av få dagar brote seg inn i sju hus/garasjar på Mosterøy og Rennesøy.