– Tilliten til politiet er svekket

I 20 år var Odd Strand lensmann i Gjesdal. Han gremmes over utviklingen i politiet.