• Jonas Haarr Friestad

10.500 flere blir mobbet i skolen

Kong Harald og statsminister Kjell Magne Bondevik satte fokus på mobbing i sine nyttårstaler. Det hjalp og problemet avtok, menbare i et par år. En ny rapport fra Senter for atferdsforskning viser en dramatisk økning i antall mobbeofre og plagere de siste fire årene.