Må si opp to mann

— Hva hjelper det med nyutdannede politifolk når jeg ikke kan lønne dem jeg alt har, sier politisjefen i Dalane.