Presset øker mot Avinor

Flere organisasjoner i Rogaland krever at styret i Avinor må ta hensyn til kravet om lettere tilgjengelighet for alle på flyplasser.